Embleem Titel Facebook

Grote Historische Topografische Atlas Noord Brabant

cover

Voor Legendejagers zijn kaarten meer dan stukjes gekleurd papier. Elke kaart is een verhaal, en oude kaarten zijn verhalen van vroeger.

Maar een oude kaart is ook een tijdmachine, een kompas, en een eerste stap naar het ontdekken van een geheimzinnige schat. En wat is er nu mooier dan een hele stapel oude schatkaarten?

Boekdetails

  • Titel: Grote Historische Topografische Atlas Noord Brabant
  • Auteurs: T. Caspers en H. Stam
  • Uitgever: Uitgeverij Nieuwland
  • Pagina's: 240 pagina's
  • ISBN: 978-90-8645-001-5

Achtergrond

Topografische kaarten die zich laten lezen als een historisch verhaal. Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig geïnteresseerden en historici, vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongeëvenaarde bron van informatie. In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Noord-Brabant bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn 'stille getuigen' van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen.

Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap. Over economische motieven om in dat landschap in te grijpen. Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan. Over ruilverkaveling, ontginning en bebossing. Van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt. De auteurs die de inleidende teksten bij de reeks historische atlassen geschreven hebben, helpen de liefhebber op deskundige wijze op weg door een eeuw van verandering. Van heden naar verleden en terug.

Vorige Volgende Terug